Orff Eğitimi

Orff Eğitimi

Bu eğitim “Orff yaklaşımı” olarakta anılır. Orff Yaklaşımı, besteci Carl ORFF ile dansçı Gunild KEETMAN tarafından geliştirilmiştir. Genel olarak bu eğitimi, müzik ve hareket eğitimi olarak tanımlayabilmemiz mümkündür. Temelde hepimizde var olan, duygularımızı ritm, müzik ve hareketle anlatabilmemizi, bu eğitimle açığa çıkarabiliyoruz. Orff eğitimi, kalıplaşmış bir eğitim değildir ve katı kuralları veya sınırları yoktur. Bu eğitimde açığa çıkarılmak istenen şey tabi ki çocuğun yaratıcılığının gelişmesidir fakat, bunun yanında öğretmenin yaratıcılığına da yer verilmiştir. Sözün özü, bu bilgiler ışığında, Orff eğitiminin ulusal sınırlarını da aşmadan, eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Orff eğitiminin mucidi ve besteci Carl Orff, çocukların hayatına müziği daha iyi bir şekilde entegre etmek amacıyla bu eğitimi icat etmiştir. Orff eğitimi, okul öncesi çocuklar ve ilköğretim çağında bulunan çocuklar içindir. Orff eğitiminde ki  amaç, çocukların yaratıcılığını geliştirmek ve eğlenerek öğrenmesini sağlamaktır. Müzikle birlikte dans eden, müzikle hareket eden, müzikle konuşan, müziğe söz yazan yani kısacası kendini müzik ile ifade eden çocuklar, bu eğitim ile birlikte müziğin içerisine yavaş yavaş girmiş ve öğrenmesi gereken kavramları farkında bile olmadan öğrenmiştir. Kısacası bir enstrüman öğrenmeden önce çocuğun Orff Eğitimi alıp, müzikle bir hayat kurmayı öğrenmesi çok daha iyi olacaktır. Bununla beraber, ister hobi olarak müzikle ilgilensin, ister profesyonel olarak, eğer Orff Eğitimi ile müzik hayatına başlarsa, müziği daha çok sevecektir.

​Peki Orff Yöntemi Nedir?

Ritm; müziğin, dansın ve konuşmanın doğasından dolayı varolan en temel öğelerden biridir.

Bu temel öğe üzerine kurulu  bir  ‘’dil’’ olan Orff Eğitimi;

 1.  Ritm için, vücut sesleri ve jestler vurgulanır,
 2. En doğal ve ilk enstrüman olan sesimiz kullanılarak,
 3.  Perküsyon aletlerinin bir çoğunu kullanarak,
 4.  Doğaçlamalara şekil veren öge olarak “ostinato” (tekrarlanan ritmik, sözlü veya söylenen biçim) kullanılarak dünyaya gelmiştir.

Orff Metodu, çocuklarımıza temel müzik eğitimi vermek amacıyla çocuğun aşina olduğu ögeleri kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi vurgulayan bir metottur. Bu yaklaşımın en temel öğesi, müzik, dans, konuşma, dilimiz, vücut ve hareketlerimizin birlikteliğidir. Bu öğeler kullanılarak Orff eğitimi verildiğinde çocuklarımızda çok iyi derecede bir müzikal gelişme görülür. Müzikal gelişmenin yanı sıra, çocuklarımızda öğrenme disiplini geliştirir, grup sorumluluğu alma becerisi gelişir, başka insanlar ile çalışmayı öğrenir ve dikkat becerileri geliştirilir. Taklit etmenin ve keşfetmenin, doğaçlama ve müzik yazarlığına yol açması ile aktif bir şekilde öğrenmeyi sağlar. Okuma ve yazmayı öğrenmeden öncesinde çocuklarımız konuşmayı öğrenir.

Orff Eğitimi Enstrümanları

Carl ORFF, bütün bunların yanı sıra, çocuklara Orff Metodu’nu uygularken, eğitimleri daha eğlenceli hale getirmek nedeniyle, kendi adını verdiği Orff enstrümanlarını kullanmıştır.

Bu enstrümanlar şu şekildedir:

 • Çelik Üçgen
 • Ritm Çubukları
 • Zil
 • Timpani
 • Gong
 • Ksilofon
 • Metalofon
 • Bango
 • Marakas
 • Kastanyet
 • Tef
 • Glockenspieller
 • Ve çeşitli büyüklüklerde davullar kullanılmaktadır.

Orff Eğitimi Örnek Etkinlik

 • Amaca yönelik önceden hazırlanan bir hikaye : Hazırlanan bu hikayenin önemli noktaları eğitmen tarafından dersten önce belirlenir. Bu noktalar mutlaka ifade edilebilir özellikte olmalıdır. Örneğin; gök gürlemesi, yağmur sesi, merdivenlerden hızlıca çıkan veya inen bir çocuğun ayak sesleri, yemek yerken çıkarılan sesler, sabah kalktığında kollarını iki yana açarak gerinen bir insanın çıkardığı sesler gibi.
 • Eğitmen tarafından piyano veya org ile sürdürülen bir ostinato kalıbı.
 • Orff enstrümanları sınıfın ortasına dağınık şekilde yerleştirilir.
 • Yapılacak çalışma ana hatlarıyla çocuklara açıklanır.
 • Belirlenen hikaye, eğitmen tarafından anlatılmaya başlanır. Seçilen ostinato konuya göre eğitmen tarafından sürdürülür.
 • Canlandırma ve uygulama noktasına gelindiğinde eğitmen piyanonun başından kalkar ve hikayenin kaldığı noktada ki durumu, seçeceği bir enstrüman ile ifade etmesi için bir öğrencinin yanına gider ve omzuna dokunur. Öğrenci kalkar, enstrümanlara doğru ilerler ve kendince uygun gördüğü Orff enstrümanıyla düşüncesini hayata geçirir ve canlandırmasını yapar. Yapılan çalışmalarda çok değişik örneklere rastladığımız gibi bir olguyu birçok öğrencinin aynı enstrümanı aynı şekilde kullandığı da sık rastlanan bir durumdur.
 • Bu sırada diğer öğrenciler dinleyici ve izleyici konumdadır.
 • Bu uygulama sırasında belirlenen hikayenin resmi de öğrencilere yaptırılabilir. Tüm öğrenciler aktarılan hikayeyi hayal dünyasında canlandırır ve bu canlandırmayı kağıtlarına aktarır. Bu şekilde diğer öğrenciler de yaratıcılıklarını uygulama şansını resim yaparak gerçekleştirmiş olurlar.

  Orrf Eğitimi İzmir / Orff Eğitimi Buca / Orff Kursu İzmir


Open chat